Fakta är fakta, tro är tro och åsikter är åsikter.
Åsikter,  känslor, viljor och tro är superviktiga – de styr vårt handlande, de gör oss till människor. Men för att förstå hur verkligheten faktiskt ser ut är de ganska värdelösa. Då behöver vi fakta.
Det finns ingen alternativ verklighet, ingen alternativ fakta.
Staffan Landin försöker reda ut vad som är sant och inte baserat på vad vi vet.

T

ermometern vid bryggan visar 19 grader. Övriga familjen hoppar i men jag står kvar vid strandkanten och fryser knäskålarna av mig. Vi upplever temperaturen olika, men oavsett om det känns som 15 eller 25 grader, så är det ju fortfarande 19 grader i vattnet. Vår upplevelse av verkligheten påverkar inte verkligheten.

– Det blir varmare när du väl är i, skrattar de. Well, det kanske känns så. Bara om man kissar i vattnet svarar jag, det är fortfarande bara 19 grader.

– Men termometern kan ju visa fel? försöker de senare. Sant och det är lätt att mäta. Man kan nästan alltid säga hur står felmarginalen är, oavsett vad man mäter. Detta var en billig, termometer med ±1 graders marginal. Okej, då vet vi att det var 18–20 grader i vattnet.

Det ju alltid kallare där vid bryggan? Just det, då kan man sätta ut fler termometrar, ju fler olika mätningar, desto mindre felmarginal. Men den gamla bryggtermometern funkar för att se trenden, i alla fall där vid bryggan, om man inte flyttar den.

– Du vill ju bara att temperaturen ska vara låg, så du slipper skämmas. Det sista argumentet är 100 procent sant. Men återigen, det påverkar inte temperaturen eller hur man mäter den.

FAKTA om FAKTA
Fakta (faktum i singular) är något som går att bevisa eller motbevisa. Faktiska sakförhållanden kan inte både vara sanna och falska samtidigt. Det finns inga alternativa fakta, ingen alternativ verklighet. Åsikter är inte fakta. Fakta är inte åsikter. Det är sen gammalt.*

* Cirka 2 500 år ungefär.

När vi diskuterar hur skönt eller oskönt det var att bada är termometern (fakta) helt meningslös. Fryser man, så fryser man. Men vi vill veta hur kallt vattnet faktiskt är eller om det blivit varmare sedan förra veckan, då är det bara termometern som gäller. De egna upplevelserna inte bara dåliga hjälpmedel, de gör det svårare att veta.

Samma sak är det med det mesta. Några är trygga andra är rädda, några är sjuka andra är friska, men vill vi veta om våldet, ekonomin, arbetslösheten eller ohälsan har ökat eller minskat, måste vi mäta. Det kanske är svårare än att mäta badtemperaturen, felmarginalen är större. Men om vi låter våra egna upplevelser, våra känslor eller uppfattningar påverka svaret kommer det utan tvekan bli fel.

Jorden är inte platt, rökning ökar cancerrisken och landets statsminister heter Stefan Löfven. Det är fånigt att påstå något annat, eftersom vi har metoder för avgöra om det är sant eller falskt. Man kan inte tycka att rökning är ofarligt, man kan inte anse att kungen är statsminister. Man kan tro det. Men då har man fel.

Man kan inte heller tycka att arbetslösheten ökar när den minskar, man kan inte tycka att inkomsterna har minskat om de har ökat. Man kan inte tycka att självmord, drunkningar, ungdomsfylla eller mord är vanligare i dag än för 20–30 år sedan.

Staffan Landin