Hur stor är invandringen till Sverige egentligen?

Hur stor är invandringen till Sverige egentligen, och vad har den hårdare asylpolitiken som infördes för tre år sedan fått för resultat?
Staffan benar ut begreppen och påminner om skillnaden mellan asylsökande och uppehållstillstånd.

FÖRDELNING UPPEHÅLLSTILLSTÅND JANUARI– APRIL 2018

KÄLLA: Migrationsverket