Vem får bäst vård i Sverige?

Vem ska man vara för att få bäst vård i Sverige? Skiljer det sig mellan olika landsändar, åldrar eller bakgrund? Och hur stor hälsomässig skillnad är det mellan olika grupper i Sverige? Staffan går igenom några områden där den svenska sjukvården inte fördelas helt lika.