Ökar brottsligheten i Sverige?

Det är lätt att tro att brottsligheten ökar. Särskilt om man följer nyhetsrapportering eller diskussionen i sociala medier. Faktum är att de flesta, sju av tio eller mer, alltid tror att brotten ökar. Även i tider då brottsligheten minskar. Men om man inte kan lita på vad man tror, hur ska man då kunna veta? Jo, man lyssnar på de som har som jobb att mäta brottsligheten.

UPPFATTNING OM BROTTSLIGHETEN I SVERIGE

Andel som tror att brottsligheten har:

Källa: Brottsförebyggande rådet, NTU

DÖDLIGT VÅLD 1970–2017

Källa: Brottsförebyggande rådet och Socialstyrelsen