Är vi på väg mot lika lön mellan män och kvinnor?

Skillnader i lön mellan kvinnor och män minskar för varje år. För tjugo år sedan tjänade kvinnor i genomsnitt 19 procent mindre än män. I dag är skillnaden 12 procent. Men trots utjämningen är den faktiska skillnaden, i kronor och ören räknat, fortfarande över 4 000 kronor i månaden. Det är till och med högre än för 20 år sedan. Kan skillnaden både öka och minska? Staffan förklarar hur det hänger ihop.

LÖNESKILLNADER 1991–2015

KÄLLA: SCB