Hur dåligt för klimatet är det att äta kött?

Ska man ha dåligt samvete när man äter kött? Det är faktiskt upp till var och en. Men för den som vill minska sin egen påverkan på utsläppen av växthusgaser finns det många val man kan göra runt sin livsmedelskonsumtion. Olika sorters kött har olika stor påverkan på klimatet. Staffan går igenom hur stor del av utsläppen som orsakas av vår köttkonsumtion.