Har Sveriges pensionärer
fått det sämre?

Staffan avlivar en seglivad myt: Sveriges pensionärer har inte blivit fattigare. Inte om man med fattigare menar: har mindre pengar än tidigare.
Inkomsterna i Sverige har ökat ganska snabbt de senaste åren. Det gäller även befolkningen över 65 år. Men om pensionärer inte fått lägre inkomster, hur kan då mätningar visa att antalet ”fattigpensionärer” ökar? Jo, faktiskt på grund av jobbskatteavdraget. Staffan förklarar hur det hänger ihop.

MEDIANINKOMSTER EFTER SKATT PENSIONÄRER OCH ÖVRIGA 2000–2016

Källa: SCB. Nettoinkomst (disponibel inkomst) är summan av alla inkomster, efter skatten är dragen. Medianen visar vad personen i mitten av alla grupper tjänar.

ANTAL PENSIONÄRER PÅ OLIKA INKOMSTNIVÅER 2000–2015

Källa: SCB. Sammanräknad förvärvsinkomst. OBS. Brutto, det vill säga innan skatt.